Ouderraad - Vergaderingen - Verslagen

20170619 verslag ouderraad

Verslag ouderraad Sleutelhof 19 juni 2017

 Deze vergadering kwam juf Ilse ons wat meer uitleg geven over de eindtoetsen en de overgangsgesprekken naar volgend schooljaar toe. Heel de lagere school heeft eindtoetsen, alleen worden deze in 1, 2 en 3 in de klas voorbereid en moeten 4, 5 en 6 met een planning aan de slag om zich thuis voor te bereiden. Enkel de vakken taal (in het 6de ook Frans) en rekenen worden getest. Bij de overgangsgesprekken worden de faciliteiten geëvalueerd om de overgang naar volgend schooljaar zo vlot mogelijk te laten verlopen.

De directeur heeft wat extra uitleg gegeven over het prioriteitenplan en de klusdagen die er aan komen.

Verder hebben we een evaluatie gemaakt van de picknick, de data van de activiteiten en vergaderingen vastgelegd, de ouderraadwerking het voorbije schooljaar besproken en een nieuw project gekozen waar we volgend jaar onze schouders gaan zetten (maar dat is nog een verrassing).